Article

Uchwała Nr XI/97/2019

w sprawie: zmiany uchwały XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Opublikowano: 09.10.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6786


Data wytworzenia: 2019-09-26 10:29 Autor: Daria Wojtal Data publikacji: 2019-09-26 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Daria Wojtal Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 Osoba modyfikująca: Daria Wojtal
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice