Article

Uchwała Nr XVIII/153/2020

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe


Data wytworzenia: 2020-03-19 09:50 Autor: Daria Wojtal Data publikacji: 2020-03-19 09:50 Osoba udostępniająca na stronie: Daria Wojtal Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 Osoba modyfikująca: Daria Wojtal
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice