Urząd Miejski w Sośnicowicach

Urzędowe blankiety weksli

Urzędowe blankiety weksli

Jedynym powodem tego stanu rzeczy jest fakt wstrzymania druku tych blankietów. W związku z powyższym zasadnym wydaje się przypomnienie, iż weksel jest papierem wartościowym, który nie musi być wystawiany na blankiecie urzędowym. Może być wystawiany nawet na zwykłej kartce papieru i będzie ważnym, jeśli zawiera wszystkie elementy określone w art. 1 (dla weksla trasowanego) lub art. 101 (dla weksla własnego) ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. nr 37, poz. 282 z późniejszymi zmianami). Elementami, o których mowa wyżej są: a/ dla weksla trasowanego – nazwa „weksel” w tekście dokumentu – bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej – nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) – oznaczenie terminu płatności (bez tego oznaczenia jest płatny za okazaniem) – oznaczenie miejsca płatności (bez tego oznaczenia za miejsce płatności uważa się miejsce zamieszkania trasata) – nazwisko osoby, na rzecz której zapłata ma być dokonana – oznaczenie daty i miejsca wystawienia – podpis wystawcy b/ dla weksla własnego – nazwa „weksel” w tekście dokumentu – bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej – oznaczenie terminu płatności (bez tego oznaczenia jest płatny za okazaniem) – oznaczenie miejsca płatności (bez tego oznaczenia za miejsce płatności uważa się miejsce zamieszkania wystawcy) – nazwisko osoby, na rzecz której zapłata ma nastąpić – oznaczenie daty i miejsca wystawienia – podpis wystawcy


Data wytworzenia: 2007-08-10 01:01 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-10 01:01 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root