Article

Wyniki naboru na stanowisko: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami Referatu Gospodarki Gminnej

Drukuj
1 2 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami Referatu Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach

została wybrana: Pani AGNIESZKA SŁOMSKA zamieszkała w Gliwicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W trakcie rozmowy kandydaci odpowiadali na przygotowane pytania. Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu drugiego etapu naboru – rozmowa kwalifikacyjna przyznała najwięcej punktów Pani Agnieszce Słomskiej. W ocenie Komisji Pani Agnieszka Słomska najlepiej zaprezentowała się na tle pozostałych kandydatów. Posiada predyspozycje, doświadczenie i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie proponowanych do objęcia obowiązków, deklaruje chęć podjęcia pracy w terminie ustalonym przez urząd, jej oczekiwania finansowe są możliwe do spełnienia przez pracodawcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Agnieszki Słomskiej do objęcia stanowiska inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami Referatu Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach.

p>.

Burmistrz
Czesław Jakubek
Sośnicowice 10.06.2008r


Data wytworzenia: 2008-06-18 14:08 Autor: administrator strony Data publikacji: 2008-06-10 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-21 11:15 Osoba modyfikująca : djaroszynska

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice