Article

Zarządzenie Burmistrza nr 40/2019 z dnia 08.04. 2019 r.

Drukuj
1 2 3

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/243/209 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-04-15 07:58 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2019-04-12 13:44 Osoba udostępniająca na stronie: Kazimierz Kaczmar Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-15 07:52 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice