Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

Zarządzenie nr 37/2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 27.05.2010r.

w sprawie odwołanie alarmu przeciwpowodziowego w gminie Sośnicowice

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r.) mając na uwadze poprawę warunków meteorologicznych i obniżenie się stanów wód

zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję z dniem 27 maja 2010r. od godz. 17:00 alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Sośnicowice.

§ 2

Zobowiązuję członka Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sośnicowicach – podinspektora d/s gospodarki wodnej do niezwłocznego powiadomienia właściwych zespołów reagowania kryzysowego o treści niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.


Data wytworzenia: 2010-05-28 10:53 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-05-28 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root