Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

ZARZĄDZENIE Nr 41/2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sośnicowice
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 72, poz. 467) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

powołuje się obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oraz publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ SOŚNICOWIC
/-/ Czesław Jakubek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 1 czerwca 2010r.

Wykaz składów obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sośnicowicach:

1. Jan Święcicki – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
2. Czesław Siebielec – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
3. Dariusz Sawicki – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
4. Dorota Chrzan – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
5. Zdzisław Malik – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
6. Wanda Krawczyk – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
7. Anna Borecka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
8. Eryka Swiecznik – Burmistrz Sośnicowic

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Trachach:

1. Andrzej Brzoza – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
2. Elżbieta Śledzińska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
3. Paweł Przychliński – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
4. Katarzyna Obstarczyk – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
5. Janusz Obarzanek – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
6. Maria Cioch – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego
7. Małgorzata Szykowska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
8. Sabina Matysik – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
9. Dorota Wróblewska – Burmistrz Sośnicowic

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sierakowicach:

1. Wojciech Pawłowski – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
2. Karolina Garbacz – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
3. Andrzej Franik – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
4. Łukasz Gutowski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
5. Danuta Rakowska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
6. Beata Andrzejczyk - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
7. Agnieszka Gorczewska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
8. Maria Komor - Burmistrz Sośnicowic

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kozłowie:

1. Jerzy Franik – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
2. Marian Pietruszka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
3. Wioleta Cichoń – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
4. Erhard Hanisch – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
5. Maria Waliczek - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6. Łukasz Starzec - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
7. Krystian Skorupa - Burmistrz Sośnicowic
Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 5 w Łanach Wielkich:

1. Łucja Pietruszka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
2. Anna Oswald – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
3. Piotr Klejnowski – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
4. Aleksandra Rudnik – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
5. Barbara Ulbrych – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego
6. Hanna Szykowska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
7. Joanna Makosz – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
8. Helena Makosz – Burmistrz Sośnicowic

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Smolnicy:

1. Marta Święcicka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
2. Jan Cioch – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
3. Regina Kowalska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
4. Anna Gutowska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
5. Jesika Ludwig – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
6. Irena Waluk – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego
7. Aneta Gniozdorz – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
8. Irena Holik – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
9. Magdalena Jonda – Burmistrz Sośnicowic

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Rachowicach:

1. Helena Siebielec – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
2. Renata Czaja – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
3. Grzegorz Słomiany – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
4. Roksana Rakowska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
5. Anna Glagla – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
6. Walburga Mainka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
7. Arnold Sosna – Burmistrz Sośnicowic

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Bargłówce:

1. Sabina Garbacz – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
2. Marek Ludwig – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera
3. Michał Flis – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego
4. Irena Szykowska – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
5. Justyna Mainka – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bogusława Ziętka
6. Gabriela Musioł – Zarębska – Burmistrz Sośnicowic


Data wytworzenia: 2010-06-02 16:09 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-06-02 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root