Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Sierakowicach,
osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka
oraz zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łanach Wielkich,
osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego

Na podstawie 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i na podstawie art. 20a ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 72, poz. 467) oraz §11 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 72, poz. 847 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

odwołuje się Wojciecha Pawłowskiego, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach z powodu zrzeczenia się członkostwa

odwołuje się Barbarę Ulbrych, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łanach Wielkich z powodu zrzeczenia się członkostwa

§2

powołuje się Danielę Jonda zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ SOŚNICOWIC
/-/ Czesław Jakubek


Data wytworzenia: 2010-06-14 13:32 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-06-14 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root