Article

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 11/2020 z dnia 22 stycznia 2020

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-01-22 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-01-22 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice