Article

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 110/2019 z dnia 19 września 2019

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-09-23 09:02 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-09-19 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-02 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice