Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 121/2019 z dnia 22 października 2019

w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sośnicowice.


Data wytworzenia: 2019-10-22 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-10-22 08:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-28 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz