Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 138/2019 z dnia 19 listopada 2019

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-11-20 12:33 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-11-20 12:33 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-20 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz