Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 166/2021 z dnia 16 listopada 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 166/2021 z dnia 16 listopada 2021 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Sośnicowice


Data wytworzenia: 2021-11-16 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-11-16 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-31 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska