Article

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 17/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.

qw sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach w ramach zadania pn.:"Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice-etap II "

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-04 14:25 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-02-04 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-04 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice