Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 53/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na :"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2019 na terenie Gminy Sośnicowice”


Data wytworzenia: 2019-05-10 13:54 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-05-10 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz