Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 57/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-04-21 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-04-21 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-23 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz