Article

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 66/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Drukuj
1 2 3

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/55/2019 r. Rady
Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2o19


Data wytworzenia: 2019-05-27 16:50 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-05-27 16:50 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-27 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-15 07:52 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice