Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 74/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 74/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice


Data wytworzenia: 2023-06-20 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-06-20 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-21 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka