Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 76/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-06-15 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-06-15 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-18 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz