Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 92/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-07-20 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-07-20 09:00 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-21 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz