Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 93/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych  na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-07-20 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-07-20 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-21 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz