Article

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 95/2019 z dnia 21 sierpnia 2019

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-08-22 15:15 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-08-22 15:15 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice