Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zawiadomienie Dyrektora Zlewni w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2024r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody Sierakowice

Zawiadomienie Dyrektora Zlewni w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2024r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody Sierakowice

Zawiadomienie Dyrektora Zlewni w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2024r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody Sierakowice,obejmującej wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej dla studni o numerach H-1bis,H-2, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul.Powstańców 6, zlokalizowanego w miejscowości Sierakowice, w obszarze działek ewidencyjnych nr 322/50,325/50,320/49,363/55, obręb 0005 Sierakowice, jednostka ewidencyjna Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2024-04-16 Autor: Ewa Tustanowska Data publikacji: 2024-04-16 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Tustanowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-19 Osoba modyfikująca: Ewa Tustanowska