Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 123/2007 z dnia 14.12.2007

ZB nr 123/2007 z dnia 14.12.2007

BURMISTRZ SOŚNICOWIC Sośnicowice, dnia 14.12.2007r. Nr ZP/ 37 /2007 ZARZĄDZENIE Nr 123/2007 BURMISTRZA SOŚNICOWICE w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: “OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI BARGŁÓWKA”. Działając na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 09.02.2004r. Nr 19 poz.177/ zarządzam co następuje: § 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: “OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI BARGŁÓWKA”. § 2. Ustalam następujący skład funkcyjno-osobowy komisji przetargowej: 1/ Przewodniczący Komisji – Halina Waligóra 2/ Sekretarz Komisji – Waldemar Urbanek 3/ członek Komisji – Arnold Sosna 4/ członek Komisji – Teresa Korczak 5/ członek Komisji – Krzysztof Krawczyk 6/ członek Komisji – Leszek Pietrasiński § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Sośnicowic


Data wytworzenia: 2008-05-21 15:51 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:51 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root