Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 127/2007 z dnia 19.12.2007

ZB nr 127/2007 z dnia 19.12.2007

Zarządzenie Nr 127 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115 / 2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 oraz w związku z Uchwałą Nr IX/96/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 listopada 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam : 1 W Zarządzeniu Nr 115 / 2007 z dnia 15.11.2007 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowicena 2007 rok zmienić w części dotyczącej zmniejszenia dochodów zapis: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I … 75615 Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,….. od osób prawnych i innych.. 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 800 na zapis: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I … 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 800 2. Pozostałą treść pozostawić bez zmian. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Data wytworzenia: 2008-05-21 15:56 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:55 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root