Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zmiany od 1 stycznia 2018 roku dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+)

Zmiany od 1 stycznia 2018 roku dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+)

Uprzejmie informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu będą realizowane przez Wojewodę Śląskiego.

W związku z powyższym zadanie koordynacji ww. świadczeń, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od 2 stycznia 2018 roku realizować będzie Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 
Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej,
ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice.

Tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65.

Adres e-mail do kontaktu:
koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

 


Data wytworzenia: 2018-01-08 09:41 Autor: Teresa Kołodziej Data publikacji: 2018-01-08 09:41 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka