Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "ZP-2/2019" zmieniono dnia: 2019-02-22 11:06 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 lutego 2019 r." zmieniono dnia: 2019-02-21 16:03 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 lutego 2019 r." stworzono dnia: 2019-02-21 16:02 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Sośnicowic z dnia 20 lutego 2019 r." stworzono dnia: 2019-02-21 15:58 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Oferta uproszczona - realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" zmieniono dnia: 2019-02-21 11:16 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Oferta uproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" zmieniono dnia: 2019-02-21 11:16 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Oferta uproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" zmieniono dnia: 2019-02-21 11:16 przez: djaroszynska
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2019-02-21 11:15 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ NR III/2019 z sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn. 30.01.2019 r." stworzono dnia: 2019-02-21 10:26 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ NR II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn. 19.12.2018 r." stworzono dnia: 2019-02-21 10:25 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "ZP-2/2019" zmieniono dnia: 2019-02-21 10:16 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Strona : "Jednostki organizacyjne" zmieniono dnia: 2019-02-21 10:12 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "ZP-2/2019" zmieniono dnia: 2019-02-20 14:40 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "ZP-2/2019" zmieniono dnia: 2019-02-20 13:26 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2019-02-20 12:11 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Strona : "BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2019-02-19 14:22 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Referaty" zmieniono dnia: 2019-02-19 14:06 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Referaty" zmieniono dnia: 2019-02-19 14:05 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Referaty" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:47 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Referaty" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:46 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Pracownicy" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:41 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Pracownicy" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:41 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Pracownicy" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:39 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Oferta oproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:39 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Oferta oproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:38 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Oferta oproszczona realizacja zadania w trybiw art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" zmieniono dnia: 2019-02-19 13:38 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "oferta oproszczona realizacja zadania w trybiw art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" stworzono dnia: 2019-02-19 13:37 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Przemysłowej w Sośnicowicach 1 kwiecień 2019 r. " zmieniono dnia: 2019-02-19 12:55 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Przemysłowej w Sośnicowicach 29 kwiecień 2019 r." zmieniono dnia: 2019-02-19 12:55 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "ZP-2/2019" zmieniono dnia: 2019-02-19 12:52 przez: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07 15:04 Osoba modyfikująca :

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice