Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "ZP-5/2020" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:09 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "ZP-5/2020" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:09 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "ZP-5/2020" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:08 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "ZP-5/2020" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:07 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "ZP-5/2020" stworzono dnia: 2020-04-02 13:07 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "Zgłaszanie kandydatów na członków OKW przez pełnomocników komitetów wyborczych w gminie Sośnicowice." stworzono dnia: 2020-04-01 13:33 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Informacje Urzędu Miasta" zmieniono dnia: 2020-04-01 13:31 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "2020" zmieniono dnia: 2020-03-31 19:03 przez: djaroszynska
 • Strona : "Wykazy nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do sprzedaży" zmieniono dnia: 2020-03-31 19:01 przez: djaroszynska
 • Strona : "Wykazy nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do sprzedaży" zmieniono dnia: 2020-03-31 19:00 przez: djaroszynska
 • Strona : "Wykazy nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do sprzedaży" zmieniono dnia: 2020-03-31 18:58 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 43/2020 z dnia 25 marca 2020 r." stworzono dnia: 2020-03-31 18:52 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 43/2020 z dnia 23 marca 2020 r." zmieniono dnia: 2020-03-31 18:45 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2020-03-31 18:41 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 42/2020 z dnia 19 marca 2020 r." zmieniono dnia: 2020-03-31 18:40 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 42/2020 z dnia 19 marca 2020 r." stworzono dnia: 2020-03-31 18:36 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "ZP-3/2020" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:21 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "ZP-3/2020" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:15 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami " stworzono dnia: 2020-03-25 09:51 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Informacja Burmistrza Sośnicowic" stworzono dnia: 2020-03-24 12:11 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/151/2020" zmieniono dnia: 2020-03-23 14:10 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ NR XVIII/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn. 18.03.2020 r." stworzono dnia: 2020-03-23 11:46 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/150/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 12:42 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/150/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 12:41 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/145/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 09:51 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/147/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 09:51 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/148/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 09:51 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/151/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 09:50 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/153/2020" stworzono dnia: 2020-03-19 09:50 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XVIII/152/2020" zmieniono dnia: 2020-03-19 09:49 przez: Daria Wojtal
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07 15:04 Osoba modyfikująca :

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice