Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE NA Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach" usunięto dnia: 2017-03-24 14:08 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2017-03-24 14:08 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2017-03-24 13:52 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Zarzadzenie Burmistrza nr 26/2017 z dnia 21 marca 2017r." zmieniono dnia: 2017-03-24 10:18 przez: Leszek Kołodziej
 • Artykuł : "Zarzadzenie Burmistrza nr 24/2017 z dnia 21 marca 2017r." zmieniono dnia: 2017-03-24 09:43 przez: Leszek Kołodziej
 • Artykuł : "Zarzadzenie Burmistrza nr 26/2017 z dnia 21 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-03-24 09:43 przez: Leszek Kołodziej
 • Artykuł : "Zarzadzenie Burmistrza nr 25/2017 z dnia 21 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-03-24 09:41 przez: Leszek Kołodziej
 • Artykuł : "Zarzadzenie Burmistrza nr 24/2017 z dnia 21 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-03-24 09:39 przez: Leszek Kołodziej
 • Artykuł : "Zarzadzenie Burmistrza nr 23/2017 z dnia 21 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-03-24 09:38 przez: Leszek Kołodziej
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE NA Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach" zmieniono dnia: 2017-03-23 14:44 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "zAPYTANIE OFERTOWE NA Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach" stworzono dnia: 2017-03-23 14:39 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017-2021" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:55 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:55 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie zmiany statutu" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:55 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Zaptanie ofertowe" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:55 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:54 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie sieci szkół" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:54 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Miejskiej" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:54 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu remontu oświetlenia remontu ul. Rynek, Gliwicka, Kozielska, Bema, Kościelna w Sośnicowicach " zmieniono dnia: 2017-03-23 13:54 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Zaptanie ofertowe" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:54 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe" stworzono dnia: 2017-03-23 13:53 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu remontu oświetlenia remontu ul. Rynek, Gliwicka, Kozielska, Bema, Kościelna w Sośnicowicach " stworzono dnia: 2017-03-23 13:39 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie sieci szkół" zmieniono dnia: 2017-03-23 13:28 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Strona : "Jednostki organizacyjne" zmieniono dnia: 2017-03-23 08:52 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie sieci szkół" zmieniono dnia: 2017-03-22 12:02 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Zaptanie ofertowe - wymiana słupa oświetleniowego" stworzono dnia: 2017-03-22 09:46 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Informacja w sprawie konsultacji projektu uchwału w sprawie sieci szkół" zmieniono dnia: 2017-03-22 09:42 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Miejskiej" stworzono dnia: 2017-03-22 08:38 przez: Kazimierz Kaczmar
 • Strona : "BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2017-03-22 07:58 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne" zmieniono dnia: 2017-03-22 07:58 przez: Kamil Kionka
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07 15:04 Osoba modyfikująca :

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice