Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach" stworzono dnia: 2020-07-10 17:50 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 78/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r." stworzono dnia: 2020-07-10 11:22 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r." zmieniono dnia: 2020-07-10 11:17 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 76/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r." zmieniono dnia: 2020-07-10 11:14 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 76/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r." stworzono dnia: 2020-07-10 11:11 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "ZP-4/2020" zmieniono dnia: 2020-07-10 10:09 przez: Dominika Magiera
 • Artykuł : "Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dla wyborców dotyczący ponownego głosowania" stworzono dnia: 2020-07-10 08:17 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "ZP-8/2020" zmieniono dnia: 2020-07-09 12:27 przez: Dominika Magiera
 • Strona : "BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2020-07-09 08:41 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Raport o stanie gminy Sośnicowice za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-08 15:16 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Raport o stanie gminy Sośnicowice za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-08 15:16 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Sośnicowice za 2018 rok" zmieniono dnia: 2020-07-08 14:32 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Sośnicowice za 2018r" zmieniono dnia: 2020-07-08 14:31 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Raport o stanie gminy Sośnicowice za 2019 rok" zmieniono dnia: 2020-07-08 14:31 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Raport o stanie gminy Sośnicowice za 2019 rok" stworzono dnia: 2020-07-08 14:03 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXI/176/2020" zmieniono dnia: 2020-07-07 12:20 przez: Daria Wojtal
 • Strona : "Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach II" zmieniono dnia: 2020-07-06 14:03 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach II" zmieniono dnia: 2020-07-06 14:02 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach II" zmieniono dnia: 2020-07-06 13:55 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach II" zmieniono dnia: 2020-07-06 13:54 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Sośnicowice za 2018r. na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)" zmieniono dnia: 2020-07-06 13:51 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Raporty o stanie Gminy " zmieniono dnia: 2020-07-06 13:50 przez: Kamil Kionka
 • Strona : "Raporty o stanie Gminy " stworzono dnia: 2020-07-06 13:48 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Sośnicowice za 2018r. na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)" zmieniono dnia: 2020-07-06 13:44 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 79/2020 z dnia 29 czerwca2020 r." stworzono dnia: 2020-07-03 12:29 przez: djaroszynska
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ NR XXI/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn. 24.06.2020 r." stworzono dnia: 2020-07-03 10:19 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXI/175/2020" zmieniono dnia: 2020-07-02 11:03 przez: Daria Wojtal
 • Artykuł : "ZP-7/2020" zmieniono dnia: 2020-07-02 10:36 przez: Dominika Magiera
 • Strona : "BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach" zmieniono dnia: 2020-07-02 10:25 przez: Kamil Kionka
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ " zmieniono dnia: 2020-07-02 10:25 przez: Kamil Kionka
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz