Dane podstawowe

Dane podstawowe

Nazwa :  Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

Adres: ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice

Email – spsierakowice@o2.pl

Strona internetowa: www.spsierakowice.pl

Stan zatrudnienia:

Dyrektor – mgr Małgorzata Reczyńska

Nauczyciele: 

mgr Lidia Dylla – edukacja wczesnoszkolna,

mgr Sonia Kirchniawy – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Sabina Czerwik – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Król - edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Nowrot – świetlica

mgr Katarzyna Kozielska  - Bombelek  - świetlica

mgr inż.  Lidia Frania – matematyka

mgr inż. – Ryszard Ozga – matematyka, wychowanie fizyczne

mgr Martyna Piszkała – j. niemiecki

mgr Katarzyna Wiśniewska – j. polski

mgr inż. Irena Kisiel – przyroda

mgr Małgorzata Szyja – j. angielski

mgr Anna Gold - Cywińska – j. angielski

mgr Sybilla Dygatz –historia

mgr Katarzyna Spyra – plastyka, muzyka

mgr Wiesław Wyrozumski – technika, informatyka

mgr Krystyna Kwiecień – religia

ks. mgr Paweł Kaniewski – religia

mgr Michał Nowrot – pedagog szkolny

 

Opis: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.

 

Szkoła działa na podstawie:

1.           Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.

2.           Aktu założycielskiego – Uchwały Nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierakowicach w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI.

3.           Statutu  szkoły.

Hasłem przewodnim szkoły są słowa „ Szkoła zaangażowana w naukę, pracę i zabawę.”

WIZJA I MISJA SZKOŁY :

 

Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia pełnego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

   Wypracowanie modelu zapewniającego uczniom opanowanie, co najmniej minimum wiadomości i umiejętności poprzez indywidualną pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Kształtowanie uczuć wyższych: przyjaźni, wzajemnej życzliwości, tolerancji, empatii.

Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i drugim człowieku.

Wypracowanie postaw dbałości o własne zdrowie.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa.

 

W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszcza 139 uczniów.

Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.00 do 14.15 wg tygodniowego rozkładu zajęć.

W szkole odbywają sie zajęcia pozalekcyjne:

-  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  i rozwijające z matematyki

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające dla uczniów  kl. I- III

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające z j. angielskiego

- zajęcia z j. niemieckiego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające z przyrody

 

- kółko regionalne

- zajęcia muzyczno – plastyczne

-  zajęcia logopedyczne

W szkole jest wydawana jest gazetka szkolna  “Wieści szkolne ” , " Biuletyn informacyjny" dla rodziców uczniów naszej szkoły przygotowywany na I spotkanie z rodzicami.

Współpraca z rodzicami:

- spotkania wg rocznego harmonogramu,

- konsultacje indywidualne,

- prelekcje

- imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.

 

 

 

Data stworzenia : 2013-10-07 14:59 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-10-07 14:59 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-29 11:54 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice