Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie

Dodatki mieszkaniowe

  • DODATKI MIESZKANIOWE

    Podstawa prawna - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póź zmianami) - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 poz.734 z późn.zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.Nr.156 poz. 1828 z 2001r.) Wymagane dokumenty 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny z podaniem numeru konta (zał) 2. Dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego, 3. W przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę najmu, w obecności pracownika referatu podnajemca i najemca składają podpisy na wniosku, 4. Ponadto najemca winien odprowadzać podatek z tytułu podnajmu,
    Więcej
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz