Urząd Miejski w Sośnicowicach

Mienie i finanse - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Wartość majątku trwałego szkoły: 740 142,16

w tym:

  1. Budynek szkolny: 1.681.812,33
  2. Hala sportowa: 2.115.772,47
  3. Ruchome środki trwałe: 46.722,04
  4. Księgozbiór: 14.848,86
  5. Roczny plan finansowy  na rok 2014

 

   

Plan wydatków na rok 2014 – Szkoła Podstawowa

 

§

nr Paragrafu

nazwa paragrafu

Plan 2014

§

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

§

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

§

3110

świadczenia społeczne

  

§

3240

stypendia dla uczniów

  

§

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

§

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

§

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

§

4120

składki na Fundusz Pracy

 

§

4130

składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

§

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.

 

§

4170

wynagrodzenia bezosobowe

3 500,00   

§

4210

zakup materiałów i wyposażenia

80 000,00   

§

4220

zakup środków żywności

 

§

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00   

§

4260

zakup energii

40 000,00   

§

4270

zakup usług remontowych

60 000,00   

§

4280

zakup usług zdrowotnych

3 000,00   

§

4300

zakup usług pozostałych

25 000,00   

§

4330

zakup usług jst od innych jst

 

§

4350

zakup usług dostępu do sieci Internet

1 800,00   

§

4360

opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

§

4370

opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 500,00   

§

4390

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

§

4400

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

 

§

4410

podróże służbowe krajowe

2 000,00   

§

4420

podróze służbowe zagraniczne

 

§

4430

różne opłaty i składki

4 000,00   

§

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

§

4580

pozostałe odsetki

 

§

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami

1 500,00   

§

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

§

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00   

§

 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

§

 

wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych

 

§

8550

różne rozliczenia finansowe

  

 

 

Razem

235 300,00   

       

 

4700

80146

 

 

 

 

   

Szkoła Podstawowa  w Sierakowicach STOŁÓWKA 2014r.

 

§

nr Paragrafu

nazwa paragrafu

Plan 2014

§

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

§

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

  

§

3110

świadczenia społeczne

  

§

3240

stypendia dla uczniów

  

§

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

§

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

§

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

§

4120

składki na Fundusz Pracy

 

§

4130

składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

§

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.

 

§

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

§

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00   

§

4220

zakup środków żywności

 

§

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

§

4260

zakup energii

20 000,00   

§

4270

zakup usług remontowych

2 000,00   

§

4280

zakup usług zdrowotnych

500,00   

§

4300

zakup usług pozostałych

10 000,00   

§

4330

zakup usług jst od innych jst

 

§

4350

zakup usług dostępu do sieci Internet

 

§

4360

opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefinii komórkowej

 

§

4370

opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefinii stacjonarnej

 

§

4390

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

§

4400

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

 

§

4410

podróże służbowe krajowe

300,00   

§

4420

podróze służbowe zagraniczne

 

§

4430

różne opłaty i składki

 

§

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

§

4580

pozostałe odsetki

 

§

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami

600,00   

§

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

§

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

§

 

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

§

 

wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych

 

§

8550

różne rozliczenia finansowe

  

 

 

Razem

43 400,00   

 

4700

80146