Urząd Miejski w Sośnicowicach

„NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice”. INFORMACJE

„NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice”. INFORMACJE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich realizuje projekt „NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu zakwalifikowanych zostało 5 osób (mieszkańców Gminy Sośnicowice) pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które po podpisaniu deklaracji udziału w projekcie uzyskały status jego uczestników.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu szkoleń na temat: „Aktywnego poszukiwania pracy, gotowości do zmian i wyznaczania celów” prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa, mających na celu wzmocnienie ich kompetencji zawodowych, zdiagnozowanie indywidualnych predyspozycji zawodowych i przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy.
W celu wyposażenia uczestników w nowe kwalifikacje zawodowe 4 spośród nich skierowano na kursy zawodowe: palacz, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i dzieci, profesjonalne przedłużanie i stylizacja paznokci. Wszystkie te osoby ukończyły kursy i uzyskały stosowne zaświadczenia.
Podjęte działania na rzecz uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu, przyczyniły się do zmniejszenia ich poczucia wykluczenia społecznego, wzmocnienia ich samooceny oraz kompetencji niezbędnych w życiu społecznym i zawodowym, umożliwiły dostęp do specjalistycznych porad i usług w miejscu zamieszkania. Osoby uczestniczące w kursach zawodowych wyposażone zostały ponadto w nowe kwalifikacje zawodowe,
Realizacja zadań założonych w projekcie i osiągnięcie powyższych rezultatów nie byłyby możliwe bez wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym ośrodek pomocy miał możliwość poszerzenia swojej oferty pomocowej o działania nie będące przedmiotem jego bieżącego funkcjonowania.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-01-07 16:02 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2008-12-19 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root