Urząd Miejski w Sośnicowicach

„NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice”

„NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice”

„NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich wykorzystując szansę na pozyskanie z funduszy Unii Europejskiej dodatkowych środków, złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice” na rok 2008. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jego budżet zakłada dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 85%.
Rozpoczęcie działań zaplanowano na sierpień, ich realizacja trwać będzie do końca roku. Propozycja udziału w projekcie skierowana jest do osób pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Projekt uwzględnia sfinansowanie przez ośrodek pomocy cyklu zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa. Ich celem będzie wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, zdiagnozowanie indywidualnych predyspozycji zawodowych, przygotowanie ich do aktywnego wejścia na rynek pracy. Założeniem projektu jest udostępnianie osobom usług społecznych w miejscu ich zamieszkania, udział w zajęciach nie będzie więc wymagał czasochłonnych i kosztownych dojazdów do Gliwic, będą się one odbywać na terenie naszej Gminy. Jednym z celów projektu jest wyposażenie jego odbiorców w konkretne umiejętności zawodowe, dlatego przewidziano również sfinansowanie dla kilku osób udziału w wybranych przez nie kursach zawodowych. Katalog instrumentów aktywizacyjnych proponowanych uczestnikom jest otwarty, można go poszerzać w zależności od ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Osobom biorącym udział w projekcie ośrodek pomocy będzie dodatkowo udzielał wsparcia finansowego.
Dzięki środkom unijnym ośrodek pomocy ma możliwość zorganizowania dla mieszkańców Gminy wsparcia o charakterze kompleksowym, przy założeniu działań, które nie są elementem jego bieżącej działalności. Dla ośrodka to nowe wyzwanie, umożliwiające poszerzenie oferty pomocowej, zdobycie doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów, dla jego klientów to szansa na skorzystanie z form pomocy dotychczas niedostępnych w miejscu zamieszkania.

Osoby zainteresowane projektem serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9. Bliższe informacje można również uzyskać telefonicznie (tel. 032 238 71 83).
Godziny urzędowania ośrodka: poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30, czwartek – piątek: 8.00 – 16.00

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-09-25 10:33 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2008-09-25 08:23 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root