Przetargi w 2010 r.

Przetargi w 2010 r.

 • ZP/20/2010

  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ulicy Granicznej w Smolnicy - etap II..
  Więcej
 • ZP/19/2010

  Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach
  Więcej
 • ZP/18/2010

  Nakładka bitumiczna oraz odwodnienie ulicy Polnej w Tworogu Małym.
  Więcej
 • ZP-17/2010

  Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej dla terenu ofertowego budownictwa mieszkaniowego przy ul Granicznej w Smolnicy.
  Więcej
 • ZP/16/2010

  Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Sośnicowice w roku szkolnym 2010/11
  Więcej
 • ZP/15/2010

  Budowa dojazdu do nieruchomości przy ul. Raciborskiej nr 69-73 w Sośnicowicach w ramach zadania p.t.: Projekt budowy dojazdu do nieruchomości przy ul. Raciborskiej nr 69-73 w Sośnicowicach.
  Więcej
 • ZP/14/2010

  Nakładka bitumiczna oraz odwodnienie ulicy Polnej w Tworogu Małym.
  Więcej
 • ZP/12/2010

  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
  Więcej
 • ZP/13/2010

  Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Sośnicowice w roku szkolnym 2010/11
  Więcej
 • ZP/11/2010

  Remont nawierzchni ulicy Ułańskiej w Kozłowie.
  Więcej
Data stworzenia : 2010-01-13 16:57 Autor : Data publikacji : 2010-01-13 16:57 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-18 11:43 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice