Przetargi w 2013 r.

 • ZP-25/2013

  Opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-24/2013

  Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Sośnicowice w latach 2014 - 2015

  Więcej
 • ZP -23/2013

  Zakup energii  elektrycznej dla Gminy Sosnicowice i  jej  jednostek organizacyjnych

  Więcej
 • ZP -22/2013

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej

  Więcej
 • ZP-21/2013

  Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Łabędzkiej w Sośnicowicach pod miejsca przesiadkowe.

  Więcej
 • ZP-20/2013

  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce i Tworogu Małym ( budowa przydomowych oczyszczalni) - opracowanie koncepcji.
   

  Więcej
 • ZP-19/2013

  Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Łabędzkiej w Sośnicowicach pod miejsca przesiadkowe.

  Więcej
 • ZP-18/2013

  Remont mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach

  Więcej
 • ZP-17/2013

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego i Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach.

  Więcej
 • ZP-16/2013

  Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Tworogu Małym

  Więcej
 • ZP-15/2013

  Remont mostu na ul.Leboszowskiej w Trachach
  Więcej
 • ZP-14/2013

  Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla inwestycji pn. Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP-13/2013

  BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919  OD KM 32+299,42 DO KM 33+174,14 W SOŚNICOWICACH – ETAP II”

   

  Więcej
 • ZP-12/2013

  Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach

  Więcej
 • ZP-11/2013

  Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego i Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP-10/2013

  Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”  współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 niezbędnymi do prawidłowego jego wykonania.

   

  Więcej
 • ZP- 9/2013

  „Zakup kontenerów na boisko w Bargłówce”. (zakup, dostawa, posadowienie i montaż kontenerów sanitarno – szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z opracowaniem dokumentacyjno-prawnym oraz instalacjami i przyłączami wod-kan i elektrycznymi wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarno – bytowe na boisku w Bargłówce przy ul. Kopanińskiej).

   

  Więcej
 • ZP-8/2013

  Modernizacja budynku OSP w Sośnicowicach - etap I.

  Więcej
 • ZP-7/2013

  Budowa odwodnienia ul Rocha i Wolności w Trachach

  Więcej
 • ZP-6/2013

  Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice.

  Więcej
Data stworzenia : 2013-03-11 14:40 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-03-11 14:40 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-09 15:13 Osoba modyfikująca : root_vv

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice