Przetargi w 2018 r.

 • ZP-20/2018

  Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w Bargłówce

  Więcej
 • ZP-19/2018

  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2018 na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-18/2018

  Dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów z silnikiem Diesla spełniającym normę EURO-6 dla komunikacji miejskiej w Sośnicowicach

   

  Więcej
 • ZP-17/2018

  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2018 na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-16/2018

  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-15/2018

  Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV

  Więcej
 • ZP-14/2018

  Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach - dokończenie zadania

  Więcej
 • ZP-13/2018

  Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice - instalacje fotowoltaiczne

  Więcej
 • ZP-12/2018

  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2018 na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-11/2018

  Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn.: "Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II" oraz pełnienie nadzoru autorskiego

  Więcej
 • ZP-10/2018

  Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV

  Więcej
 • ZP-9/2018

  Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach - dokończenie zadania

  Więcej
 • ZP-8/2018

  Wykonanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP-7/2018

  Doposażenie OSP  Trachy - zakup samochodu pożarniczego

  Więcej
 • ZP-6/2018

  Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn.: "Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II" oraz pełnienie nadzoru autorskiego

  Więcej
 • ZP-5/2018

  Wykonanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP-4/2018

  Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy - opracowanie dokumentacji projektowej

  Więcej
 • ZP-3/2018

  Dostawa paliw do pojazdów i urządzeń będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

  Więcej
 • ZP-2/2018

  Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy

  Więcej
 • ZP-1/2018

  Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach

  Więcej
Data stworzenia : 2018-02-16 08:41 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2018-02-16 08:41 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-16 08:42 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice