Urząd Miejski w Sośnicowicach

Uchwała Nr XXII/240/2009

Uchwała Nr XXII/240/2009

Opublikowano 5 sierpnia 2009 r.

 

Uchwała NR XXII/240/2009

RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH

z dnia 09.06.2009

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1,art. 22, art. 40 ust.2 pkt. 1, art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn zm.)

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala

§ 1.

Statut Gminy Sośnicowice wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5,

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19.02.2003 r

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-07-30 11:01 Autor: Regina Bargiel Data publikacji: 2009-07-30 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-04 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka