Wybory 2006

Komunikat OKW

Drukuj
1 2 3

Burmistrz Sośnicowic informuje,że pełnomocnicy komitetów
wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na druku Zgłoszenie
kandydatów stanowiący załącznik nr.2 do uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania
oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików
województw,Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy.
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza
do zgłoszenia upoważnienie lub jego uwierzytelnioną kopię.
Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać
spo�ród wyborców gminy Sośnicowice.Członkiem komisji nie może
być kandydat na radnego, ani jego najbliższa rodzina (zstępni,wstępni,
małżonkowie, rodzeństwo małżonkowie zstępnych lub przysposobieni).
Do składu obwodowej komisji wyborczej zgłasza się po jednym
kandydacie komitetu wyborczego nie później niż w 30 dniu przed
dniem wyborów.
Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach
lub na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach
ul.Rynek 19 pok.nr.1 do dnia 13 października 2006 roku w godzinach
pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Burmistrz Miasta
Czesław Jakubek


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-08-29 22:09 Autor: . Data publikacji: 2007-08-29 22:09 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2007-08-08 14:46 Autor : Data publikacji : 2007-08-08 14:46 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-05 11:51 Osoba modyfikująca :

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice