Zarządzenie Burmistrza z 2007r.

ZB nr 122/2007 z dnia 10.12.2007

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 122 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 10.12.2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 10 415 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4430 Różne opłaty i składki 415 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4 Zwiększenie wydatków 10 415 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 415 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 10 000 II Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:51 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:50 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2007-08-09 12:55 Autor : Data publikacji : 2007-08-09 12:55 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-27 07:59 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice