Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.

ZB nr 135 /2009 z dnia 24.11.2009

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 135/2009
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 24.11.2009 r.

w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ,
działając w oparciu o upoważnienie zawarte w punkcie 18 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XIX/202/2008 z dn. 30.12.2008 r. w sprawie budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2009 zarządzam dokonanie:

I .Zmian układu wykonawczego budżetu poprzez:

1. Zwiększenie wydatków 1800,-
801 Oświata i wychowanie
80104 – Przedszkola

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800,-

2. Zwiększenie wydatków 4000,-
801 Oświata i wychowanie
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,-

3. Zwiększenie wydatków 12000,-
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły Podstawowe

§ 4270 Zakup usług remontowych 12000,-

4. Zwiększenie wydatków 2000,-

801 Oświata i wychowanie
80148 Stołówki szkolne

§ 4270 Zakup usług remontowych 2000,-

5. Zmniejszenie wydatków 1800,-
801 Oświata i wychowanie
80104 – Przedszkola

§ 4260 Zakup energii 400,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,-
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 300,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,-
§ 4740 Zakup mat. papierniczych… 300,-
§ 4750 Zakup akcesoriów komp…. 500,-

6. Zmniejszenie wydatków 4000,-
801 Oświata i wychowania
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych . 4000,-

7. Zmniejszenie wydatków 12000,-
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3800,-
§ 4260 Zakup energii 1200,-
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6000,-
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,-

8. Zmniejszenie wydatków 2000,-
801 Oświata i wychowanie
80148 Stołówki Szkolne
§ 4260 Zakup energii 2000,-

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-12-03 15:03 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2009-11-24 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2009-01-12 08:38 Autor : Data publikacji : 2009-01-12 08:38 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-27 07:59 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice