Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.

ZB nr 137/2009 z dnia 24.11.2009

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic Nr.137/2009
z dnia 24.11.2009r

w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego PN. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy Sośnicowice poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej
Na podstawie: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz.873 z późn. zm),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207 z późn. zm).

Z A R Z Ą D Z A M:

§ 1

Powołać Komisję w składzie:
1.Kazimierz Kaczmar przewodniczący komisji
2.Waldemar Urbanek
3.Arnold Sosna
4.Leszek Kołodziej
5.Stefan Machnik

§ 2

Zasady wyboru oferty określone zostały w ogłoszeniu

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu Komisji

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-12-16 15:35 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2009-11-24 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2009-01-12 08:38 Autor : Data publikacji : 2009-01-12 08:38 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-27 07:59 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice