Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.

ZB nr 145 /2009 z dnia 07.12.2009

Drukuj
1 2 3

Nr ZP/ 28 /2009
BURMISTRZ
SOŚNICOWIC Sośnicowice, dnia 07.12.2009r.
ZARZĄDZENIE Nr 145/2009
BURMISTRZA SOŚNICOWICE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dla Gminy
Sośnicowice usług geodezyjnych w 2010 roku".
Działając na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 ze zmianami)
zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO na „Wykonywanie dla Gminy Sośnicowice usług geodezyjnych w 2010 roku" – w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Kazimierz Kaczmar
2. Sekretarz Komisji – Waldemar Urbanek
3. Członek Komisji – Arnold Sosna
5. Członek Komisji – Patrycja Tarska
6. Członek Komisji – Leszek Pietrasiński
7. Członek Komisji – Agnieszka Słomska
§ 2

Jako konsultanta prawnego wyznaczam: radcę prawnego Urzędu Miejskiego – Gabrielę Gawelczyk-Cielenga.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-12-16 15:14 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2009-12-07 14:11 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2009-01-12 08:38 Autor : Data publikacji : 2009-01-12 08:38 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-27 07:59 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice