ZPORR

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy zakończona !

Dobiegła końca realizacja kluczowej inwestycji w Gminie Sośnicowice na przestrzeni ostatnich dwóch lat jaką była budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy. Na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków dobudowano drugi ciąg technologiczny, niezbędny do przyjęcia ścieków napływających do oczyszczalni ze Smolnicy. Po pomyślnie przeprowadzonych próbach rozruchu technologicznego nowo wybudowanych i zainstalowanych urządzeń (bioreaktor, osadnik wtórny, higienizator osadu, stacja dmuchaw) oraz przeprowadzeniu inspekcji kontrolnych obiektu m.in. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej zmodernizowany i rozbudowany obiekt oczyszczalni ścieków w Smolnicy uzyskał decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie. Nadmienić należy, iż oczyszczalnia po rozbudowie zwiększyła swoją przepustowość z 200 m3/dobę do 375 m3/dobę. W chwili obecnej, z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się do sieci kanalizacyjnej oczyszczalnia nie jest w pełni wykorzystywana, jej moc przerobowa aktualnie wynosi 306 m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków przed modernizacją obsługiwała jedynie obszar Wilczego Gardła, po jej modernizacji i rozbudowie w pełni obsłuży istniejącą zabudowę sołectwa Smolnica jak i przyszłościowo tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo i usługi. O solidności prac modernizacyjnych, a w konsekwencji skuteczności procesu oczyszczania ścieków niech świadczy również fakt, że wartości fizykochemiczne oczyszczonych ścieków w niektórych przypadkach są niższe od wymaganych. W zakresie kanalizacji sanitarnej wybudowano 11,59 km kanałów, na które składa się: 7,65 km sieci kanalizacji grawitacyjnej (ø 200 mm), 1,68 km sieci kanalizacji tłocznej (ø 110 mm), 392 mb sieci kanalizacji ciśnieniowej (ø 40-50 mm), 1,875 km przykanalików (ø 150 mm). Wybudowano także pięć przepompowni sieciowych zlokalizowanych przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach oraz ul. Wiejskiej, Granicznej i Dębowej w Smolnicy, a także trzy pompownie przydomowe. Cała inwestycja przebiegała bez większych problemów i zgodnie z założonym harmonogramem mimo konieczności zastosowania zamiennego rozwiązania projektowego w obrębie ulicy Dębowej w Smolnicy. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 160 721,61 PLN z czego 3 697 323,91 PLN stanowiła dotacja z Unii Europejskiej, zaś 1 179 635,97 PLN pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostała część wydatków pokryta została ze środków budżetu Gminy Sośnicowice oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnią rzeczą z punktu widzenia funkcjonalności zrealizowanego zadania jest sprawne i efektywne podłączanie się mieszkańców do nowowybudowanej kanalizacji, które zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązkiem właścicieli posesji.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 18:19 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-11-27 16:18 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root

Dokumenty, fotografie z placu budowy - Kanalizacja sanitarna


Data stworzenia : 2007-09-06 00:39 Autor : Data publikacji : 2007-09-06 00:39 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 00:37 Osoba modyfikująca :

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice