BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 • Warszawa, dnia 13 września 2007 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-10/07 Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
  Więcej
 • Spis wyborców

  Z A W I A D O M I E N I E Urząd Miejski w Sośnicowicach zawiadamia, że w dniach roboczych od 8 października do 19 października 2007 roku w godzinach: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek-piątek 7.30 – 15.30 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Rynek 19,
  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 100/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Więcej
 • Skład Obwodowej Komisji

  Skład Obwodowej Komisji nr 1 W Sośnicowicach
  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Więcej
 • Zawiadowmienie

  Z A W I A D O M I E N I E *Obwodowe Komisje Wyborcze:* Nr 1 w Sośnicowicach, Nr 5 w Łanach Wielkich, Nr 2 w Trachach, Nr 6 w Smolnicy Nr 3 w Sierakowicach Nr 7 w Rachowicach Nr 4 w Kozłowie Nr 8 w Bargłówce
  Więcej
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym
  Więcej
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ DNIA 08.10. 2007 R. O GODZ. 15:00 W SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ODBĘDZIE SIĘ VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH V-TEJ KADENCJI.
  Więcej
 • w sprawie informacji o podziale gminy Sośnicowice na obwody głosowania, numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007roku.
  Więcej
 • Ulga inwestycyjna a środki z UE

  Na prośbę Biura Powiatowego w Pyskowicach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pismo BP223-0271-3/AB1/07) informuje się osoby, które zamierzają ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym o braku możliwości korzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z realizacją inwestycji w ramach SPO Restrukturyzacja… Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 z późn. zm.) projekt współfinansowany w ramach Programu nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tego projektu.
  Więcej
 • Rada Miejska

  Wyniki glosowania
  Więcej
 • Informacja

  I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach z dnia 18.10.2006r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
  Więcej
 • Komunikat OKW

  K O M U N I K A T Burmistrz Sośnicowic informuje,że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na druku Zgłoszenie kandydatów stanowiący załącznik nr.2 do uchwały...
  Więcej
 • Komunikat MKW

  W dniu 02 października 2006r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach , powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7202-1/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
  Więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic z dnia 21 września 2006r w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach dla wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza w dniu 12 listopada 2006r.
  Więcej
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej W Sośnicowicach z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Sośnicowic zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  Więcej
 • Komunikat MKW

  Miejska Komisja Wyborcza w Sośnicowicach informuje, iż w dniach od 07 do 10 listopada 2006 r. dyżury pełnione są w siedzibie Komisji w godzinach 900 - 1500.
  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic

  Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159poz.1547 z późn zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych w celu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
  Więcej
 • Komunikat

  Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach
  Więcej
 • Sklady Obwodowych Komisji Wyborczych

  Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach z dnia 18.10.2006r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze.
  Więcej

Platforma e-Usług Publicznych SEKAP

Mapa Gminy

Adres Urzędu

Urząd Miejski

w Sośnicowicach

ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Numery rachunków bankowych:

54 8460 0008 2001 0000 0909 0002
wadia i depozyty

81 8460 0008 2001 0000 0909 0001
dochody (podatki, opłaty skarbowe)


http://www.sosnicowice.pl/

um@sosnicowice.pl


Dostęp do projektów uchwał i terminarza posiedzeń 

http://sosnicowice.esesja.pl/


ePUAP

/5guax98m2b/skrytkaGodziny pracy Urzędu:

Poniedziałek
7:30 – 17:00

Wtorek – Czwartek
7:30 – 15:30

Piątek
7:30 – 14:00

tel. (32) 238-71-91
tel. (32) 238-71-92
tel. (32) 238-71-93
fax (32) 238-75-50

 

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:
Kamil Kionka informatyk@sosnicowice.pl
Leszek Pietrasiński
Waldemar Urbanek
Cecylia Hippe
Grzegorz Nowak
Leszek Kołodziej
Kazimierz Kaczmar

Instrukcja obsługi BIP

Data stworzenia : 2007-08-05 17:05 Autor : root Data publikacji : 2007-08-05 17:05 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-22 12:27 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice