Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 45/2024

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 45/2024

w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2024r.”

 


Data wytworzenia: 2024-03-14 07:58 Autor: Bernard Wilczek Data publikacji: 2024-03-13 07:58 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Jaroszyńska Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-14 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka