Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr VIII/76/2019

  w sprawie: przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

  Więcej
 • Uchwała Nr VIII/77/2019

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr VIII/74/2019

  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2019.

  Więcej
 • Uchwała Nr VIII/75/2019

  w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatu Policji I w Gliwicach.

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/73/2019

  w sprawie przekazania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/72/2019

  w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 01 kwietnia 2019 roku dotyczącej montażu oświetlenia przy ulicy Begonii w Smolnicy

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/71/2019

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/70/2019

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

   

  Opublikowano: 06.06.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 4235

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/69/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych.“

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/68/2019

  w sprawie uchylenia uchwały nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców usługi zaopatrzenia w wodę świadczonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/67/2019

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/66/2019

  w sprawie uchylenia uchwały nr VI/55/2019 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty
  dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

   

  Opublikowano: 06.06.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 4234

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/65/2019

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Katowicach

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/64/2019

  w sprawie apelu do Rady Ministrów o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości
  powietrza w Polsce

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/63/2019

  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/62/2019

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach za 2018 r

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/61/2019

  w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/60/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnicowice  na lata 2019-2024

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/59/2019

  Zmiany budżetu Gminy  na rok 2019. 

   

   

  Opublikowano: 24.04.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 3335

  Więcej
 • Uchwała VI/57/2019

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  Więcej
Data stworzenia : 2012-10-09 07:37 Autor : Data publikacji : 2012-10-09 07:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 12:56 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice