Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr XXIII/193/2020

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.

   

  Opublikowano: 21.09.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 6743

  Więcej
 • Uchwała Nr XXII/190/2020

  w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

   

  Opublikowano: 05.08.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5953

  Więcej
 • Uchwała Nr XXII/183/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

   

  Opublikowano: 05.08.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5952

  Więcej
 • Uchwała Nr XXII/182/2020

  w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2020/2021

   

  Opublikowano: 05.08.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5951

  Więcej
 • Uchwała Nr XXI/175/2020

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

   

   

  Opublikowano: 29.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5083

  Więcej
 • Uchwała Nr XXI/174/2020

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

   

   

  Opublikowano: 26.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5044

  Więcej
 • Uchwała Nr XXI/173/2020

  w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach

   

   

  Opublikowano: 26.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5043

  Więcej
 • Uchwała Nr XX/170/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

   

  Opublikowano: 02.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 4349

  Więcej
 • Uchwała Nr XX/167/2020

  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/2020 Rady miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

   

  Opublikowano: 02.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 4348

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/164/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3643

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/160/2020

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3642

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/158/2020

  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3640

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/159/2020

  w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3641

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/156/2020

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2020 r.”

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3639

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/154/2020

  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3638

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/153/2020

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

   

  Opublikowano: 23.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2612

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/152/2020

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

   

   

  Opublikowano: 23.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2611

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/150/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

   

   

  Opublikowano: 26.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2711

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/149/2020

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.

   

   

   

  Opublikowano: 23.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2610

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/144/2020

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

  Więcej