Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr XXXVIII/310/2021

  w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 01.12.2021 r. poz. 7607

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVIII/309/2021

  w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sośnicowice

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 03.12.2021 r. poz. 7740

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVIII/304/2021

  w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Sośnicowice

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 01.12.2021 r. poz. 7606

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVIII/303/2021

  w sprawie zmiany nazwy ulicy

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 01.12.2021 r. poz. 7605

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVII/300/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2021. 

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 05.11.2021 r. poz. 6982

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVII/296/2021

  w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sośnicowice

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 05.11.2021 r. poz. 6980

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVII/297/2021

  w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sośnicowice

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 05.11.2021 r. poz. 6981

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVI/291/2021

  w sprawie nadania nazwy ulicy

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 14.10.2021 r. poz. 6559

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVI/292/2021

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 14.10.2021 r. poz. 6560

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/287/2021

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5381

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/286/2021

  w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2021/2022

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5380

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/284/2021

  w sprawie zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5378

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/285/2021

  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 poz. 7112 ze zm.)

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5379

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/283/2021

  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sośnicowice na lata 2021 – 2025”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5377

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/282/2021

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2021r.”

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5376

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/281/2021

  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 24.08.2021 r. poz. 5375

  Więcej
 • Uchwała nr XXXIV/279/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2021

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 08.07.2021 r. poz. 4906

  Więcej
 • Uchwała nr XXXIV/278/2021

  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi za odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 08.07.2021 r. poz. 4905

  Więcej
 • Uchwała nr XXXIV/277/2021

  w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Sośnicowice”

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 08.07.2021 r. poz. 4904

  Więcej
 • Uchwała nr XXXIV/276/2021

  w sprawie nadania nazwy ulicy.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021, z dnia 08.07.2021 r. poz. 4903

  Więcej