Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr XX/170/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

   

  Opublikowano: 02.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 4349

  Więcej
 • Uchwała Nr XX/167/2020

  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/2020 Rady miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

   

  Opublikowano: 02.06.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 4348

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/164/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3643

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/160/2020

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3642

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/158/2020

  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3640

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/159/2020

  w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3641

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/156/2020

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2020 r.”

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3639

  Więcej
 • Uchwała Nr XIX/154/2020

  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   

  Opublikowano: 06.05.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 3638

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/153/2020

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

   

  Opublikowano: 23.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2612

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/152/2020

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

   

   

  Opublikowano: 23.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2611

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/150/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

   

   

  Opublikowano: 26.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2711

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/149/2020

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.

   

   

   

  Opublikowano: 23.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2610

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/144/2020

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/143/2020

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

   

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2335

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/139/2020

  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2333

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/140/2020

  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

   

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2334

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/138/2020

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe

   

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2332

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/135/2020

  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

   

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2331

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/134/2020

  w sprawie nadania nazwy ulicy

   

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2330

  Więcej
 • Uchwała Nr XVII/133/2020

  w sprawie nadania nazwy ulicy

   

   

  Opublikowano: 12.03.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 2329

  Więcej
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz