Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr XXXI/248/2021

  w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1848

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/246/2021

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2021r.”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1847

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/243/2021

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1845

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/244/2021

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1846

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/240/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2021.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1208

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/236/2021

  w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1206

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/237/2021

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1207

  Więcej
 • Uchwała nr XXIX/234/2021

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 05.02.2021 r., poz. 1012

  Więcej
 • Uchwała Nr XXVIII/227/2020

  w sprawie: w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.01.2021 r., poz. 373

  Więcej
 • Uchwała Nr XXVIII/221/2020

  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sośnicowice

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 31.12.2020 r., poz. 9674

  Więcej
 • Uchwała Nr XXVIII/219/2020

  w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 31.12.2020 r., poz. 9672

  Więcej
 • Uchwała Nr XXVIII/220/2020

  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Smolnica

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 31.12.2020 r., poz. 9673

  Więcej
 • Uchwała Nr XVIII/217/2020

  w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 31.12.2020 r., poz. 9671

  Więcej
 • Uchwała Nr XXVI/213/2020

  w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 9.12.2020 r., poz. 8923

  Więcej
 • Uchwała Nr XXVI/209/2020

  w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 9.12.2020 r., poz. 8921

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIV/205/2020

  w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 5.11.2020 r., poz. 7802

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIV/203/2020

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 5.11.2020 r., poz. 7801

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIV/202/2020

  w sprawie "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”.

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. z dn. 5.11.2020 r., poz. 7800

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIII/193/2020

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.

   

  Opublikowano: 21.09.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 6743

  Więcej
 • Uchwała Nr XXII/190/2020

  w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

   

  Opublikowano: 05.08.2020 r. Dz. U. Woj. Śl. 2020 poz. 5953

  Więcej