Urząd Miejski w Sośnicowicach

Nieodpłatna Pomoc Prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Gminie Sośnicowice działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1.

Dni i godziny otwarcia punktu przy ul. Szprynek 1 w Sośnicowicach:

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Wtorek 9.00 – 13.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 9.00 – 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych. Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego w Knurowie (www.fundacja.knurow.pl).

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w załącznikach:

oraz na stronach internetowych:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna

oraz

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/