Urząd Miejski w Sośnicowicach

Drogi - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Zgłoszenie / Protokół przywrócenia pasa drogowego do użytkowania