Urząd Miejski w Sośnicowicach

Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

1.     Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat | Aktualności w wyborach samorządowych w 2024 r. (wybory.gov.pl)

2.  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57251

3.  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57248