Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZPORR - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy zakończona !

    Dobiegła końca realizacja kluczowej inwestycji w Gminie Sośnicowice na przestrzeni ostatnich dwóch lat jaką była budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy. Na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków dobudowano drugi ciąg technologiczny, niezbędny do przyjęcia ścieków napływających do oczyszczalni ze Smolnicy. Po pomyślnie przeprowadzonych próbach rozruchu technologicznego nowo wybudowanych i zainstalowanych urządzeń (bioreaktor, osadnik wtórny, higienizator osadu, stacja dmuchaw) oraz przeprowadzeniu inspekcji kontrolnych obiektu m.in. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej zmodernizowany i rozbudowany obiekt oczyszczalni ścieków w Smolnicy uzyskał decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie.
    Rozwiń artykuł Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy zakończona !

Dokumenty, fotografie z placu budowy - Kanalizacja sanitarna