Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

Druki deklaracji i informacji podatkowych