Urząd Miejski w Sośnicowicach

obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

Druki deklaracji i informacji podatkowych